Hem » Nyheter » ​Ökad tillgänglighet till apotek och läkemedel för dig som bor i glesbygd

​Ökad tillgänglighet till apotek och läkemedel för dig som bor i glesbygd

Reumatikerförbundet välkomnar regeringens förslag som gör det möjligt för fler apotek att få del av det glesbygdsbidrag som tillkom 2013.

-Så bra att regeringen har lyssnat på Reumatikerförbundet och våra medlemmar, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande. Vi vill se en jämlik tillgång till läkemedel i hela landet oavsett var man bor. Förslaget kommer att leda till att fler apotek kan ta del av glesbygdsbidraget och därmed öka tillgängligheten till apotek och läkemedel för de som bor i glesbygd.

Förslaget innebär att kravet på genomsnittligt öppethållande sänks från 30 till 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive från 14 till 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

-Det vore tråkigt om det här förslaget även leder till att öppettiderna försämras på de apotek där man idag har 30 respektive 14 timmar öppet, säger Lotta Håkansson.

Läs regeringens pressmeddelande.

Facebook-kommentarer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.