Aktuellt om myosit

Engagerad patient i samtal med läkare

29 februari är årets mest sällsynta dag. Det är också den dag vi uppmärksammar sällsynta reumatiska sjukdomar. Idag skriver vi om den relativt sällsynta sjukdomen myosit.

Myositer – tre sällsynta diagnoser har blivit sex

Det senaste decenniets molekylära forskningsupptäckter har gett ökad förståelse för hur myosit uppkommer och väcker hopp om nya, bättre behandlingar.

Reumatisk muskelinflammation, myosit, är en ovanlig sjukdomsgrupp (10 fall/per miljon invånare/år) med flera olika kliniska symptom och diagnoser. Typiska symtom vid sjukdomen är muskelsvaghet och nedsatt uthållighet i arm- och benmuskler och karaktäristiska hudutslag. Även andra organ kan påverkas, det kan vara leder med smärta och svullnad samt lungor med hosta och andfåddhet.

Myosit har företrädesvis kategoriserats som antingen polymyosit, dermatomyosit eller inklusionskroppsmyosit och denna uppdelning är i huvudsak baserad på synliga skillnader i kliniska symptom och i vävnadsprover. En begränsning i denna uppdelning är att det är väldigt stora variationer, både i hur sjukdomen utvecklas och effekten av behandling inom varje undergrupp. Under de senaste tjugo åren har forskning lett fram till ny kunskap kring myosit med klinisk relevans för diagnostik och behandling. En viktig ny kunskap är upptäckten av så kallade myositspecifika autoantikroppar (det vill säga när immunförsvaret angriper den egna kroppen).

Man har med hjälp av dessa antikroppar under de senaste åren kunnat dela in myosit i nya undergrupper där patienterna har mer likartade symptombilder än vid den gamla diagnosindelningen. De nya undergrupperna berättar mer om sjukdomsutvecklingen som i sin tur kan förutsäga behandling. Utöver den gamla grupperingen finns numera tre helt nya grupper, antisyntetas-syndrom, immunmedierad nekrotiserande myopati och amyopatisk dermatomyosit.  

Om forskningen kring myosit kan du läsa som i Bulletinen. Här kan du ladda ner hela artikeln från nummer 4/2019:

Myosit- en komplex systemsjukdom med nya undergrupper av Ingrid-Lundberg

Intervju

Myositsjuksköterskan Heléne Sandlund, Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om myosit och vad det innebär.

                                                                            

En riksförening för myosit planeras

Du som har myosit, är anhörig eller arbetar inom professionen och vill delta i arbetet med att starta upp en riksförening, är välkommen att höra av dig till sam­ordnaren Anneli Dihkan [email protected]

Alla med myosit är välkomna som medlemmar när riksföreningen kommer igång.

Facebook-kommentarer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!