Aktuellt

Helhetssyn och flexibilitet ger reumatiker ett bättre liv

Personcentrerad vård, jämlik rehabilitering, ett tryggare arbetsliv och mer klinisk forskning, det är fyra frågor som Reumatikerförbundet kommer att driva hårt de närmaste åren. Ett nytt intressepolitiskt program identifierar en rad åtgärder som kan bidra till ett mer inkluderande samhälle för människor med reumatism.

​Vårdforskningsstipendium till forskning om övertrötthet

Caroline Feldthusen har fått Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium för sin forskning om trötthet hos personer med reumatoid artrit, även kallad ledgångsreumatism.Hennes forskning leder till nya kunskaper som kan användas för att minska trötthet hos personer med reumatoid artrit, och nu ska dessa kunskaper användas för att utveckla hur man behandlar patienter i Västra Götalandsregionen.

​Personer med AS mår bättre av högintensiv träning

Tvärt emot vad många trott kan högintensiv träning vara nyttigt för personer med axial spondylartrit (axSpA). Ny forskning visar att högintensiv träning i tre månader gav minskad sjukdomsaktivitet, minskade sjukdomssymtom och en förbättrad riskprofil för hjärt-kärlsjukdom.

SLE – den stora imitatören

Att beskriva SLE med sina många olika ansikten är väldigt svårt. Sjukdomen kan ge symtom från i princip alla delar av kroppen. Det kan ta tid att ställa diagnosen just för att den kamouflerar sig bakom sjukdomsmanifestationer som liknar andra sjukdomar.

Reumatikerförbundet ökar i anseendeindex

Reumatikerförbundet stärker sin ställning som en av de organisationer med högst anseende, enligt Kantar Sifo som publicerat sin årliga rapport Anseendeindex för organisationer.

Hon har varit nära döden två gånger

Weina berättar om sin sjukdom SLE/Lupus i en ny kampanjfilm som Reumatikerförbundet har tagit fram. Hon hoppas att hon genom att berätta om sig själv ska kunna hjälpa, inspirera och engagera andra.

Smärta som påverkar allt

Många med SLE utvecklar effektiva strategier för att hantera sin värk. Men från sjukvårdens sida behövs ofta ett bättre bemötande, visar en ny studie. 

Träning ofarligt vid artros

Träning nöter inte ner ledbrosket. Tvärtom är det bra för den som har artros att vara fysiskt aktiv. Det är nu visat även på molekylnivå.

Nya anslag till reumatologisk forskning

Varje år delar Reumatikerförbundet ut anslag till forskningen om reumatiska sjukdomar. I år är anslaget rekordstort. Drygt 16 miljoner kronor har fördelats på 96 forskningsprojekt.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!