Annika Granath - Reumatikerförbundet

Annika Granath

Styrelsen för Stiftelsen Stig Thunes fond beviljade projektanslag för vårdforskning 2021 till Annika Granath.

Annika Granath

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Forskningsprojekt: Patientperspektiv vid ANCA associerad vaskulit.

Berätta lite om din studie?

ANCA-associerade vaskuliter är ovanliga sjukdomar som kan ge upphov till ett flertal olika besvärande symtom för patienter.

Tidigare forskning har visat att patienter och vårdgivare inte alltid har en samsyn i vad som är viktigast för patienten i vården.  Forskning visar på vikten av att inkludera patienten i vård och behandling, då det till exempel kan öka adherence till läkemedelsbehandling. 

Syftet med studien är dels att undersöka hur patientperspektivet har blivit inkluderat och omhändertaget i tidigare publicerad forskning om ANCA-associerad vaskulit genom en litteraturöversikt. 

Dels är syftet att analysera patientrapporterade data, som hälso-relaterad livskvalitet, nedstämdhet, oro, smärta och fatigue, från en stor grupp patienter med ANCA-associerad vaskulit.

Varför är den viktig?

Denna studie är viktig då litteraturöversikten kommer ge en bred överblick över tidigare publicerad litteratur av patientperspektivet är beskrivet och av vilka metoder som har använts för att inkludera patientperspektivet. Litteraturöversikten kan visa vilka rekommendationer som finns från riktlinjer och organisationer om hur patientperspektivet tas till vara, och inom vilka områden som mer forskning behövs.

Analys av patientrapporterade data kan ge ny unik kunskap om vilka områden som patienterna med ANCA-associerad vaskulit anser vara de som påverkar dem mest.

Vad kan den leda till i framtiden?

Resultaten ger oss kunskap om vad patienter med ANCA associerad vaskulit, anser vara de sjukdomssymptom som påverkar dem mest. I framtiden kan denna kunskap till exempel användas som bas i utvecklande vård anpassad för patienter med ANCA-associerad vaskulit med ett personcentrerat förhållningssätt.

Läs mer om Stiftelsen för Stig Thunes fond

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng