App-utvecklare behöver hjälp av personer med reumatoid artrit. - Reumatikerförbundet

App-utvecklare behöver hjälp av personer med reumatoid artrit.

Reumatikerförbundet har ett samarbetsavtal med företaget Elsa Science AB som utvecklar appen Elsa.

Elsas största mål är att kunna vara ett hjälpmedel och inspiration till ett ökat välmående och förbättrad hälsa för den som lever med kronisk sjukdom. 

Nu behöver utvecklarna hjälp av personer som lever med reumatoid artrit för att fånga upp hur verktyget ska utformas på bästa sätt för att skapa största möjliga nytta för användarna. Arbetet med detta pågår under maj-juni och kommer innefatta som mest 3 möten på Elsas kontor i Stockholm eller videomöte. 

Mer om Elsa

Elsa är en start-up inom ehälsa och Iife science som håller på att bygga en plattform för patientdriven forskning som ska leda till bättre hälsa, prevention och läkemedel. Syftet är att sprida redan insamlade forskningsdata till patienter och medborgare på ett sådant sätt att de förstår vikten av följsamhet med avseende på medicinering samt blir motiverade till att prova förändrade levnadsvanor och få en förståelse för hur sådana kan minska sjukdomssymptomen och förbättra hälsan samt livskvalitén. Elsa har ett huvudfokus på egenvård men tänker även stötta vården med information från plattformen utifrån deras behov och patienternas godkännande.
En del av samarbetet med Reumatikerförbundet handlar om gemensamma studier av hur Elsa fungerar i den verkliga världen. Reumatikerförbundet deltar med expertis kring studier och forskning samt är behjälpliga med att hitta patienter som kan medverka i studier. 

Om du vill medverka

Anmäl ditt intresse till [email protected] så förser hon dig med mer information.
Du kan läsa mer om Elsa på www.elsa.science

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng