Att tänka på inför läkarbesöket

Anteckna och gör en lista. Det är inte lätt att komma ihåg allt från ett läkarbesök. Men dessutom underlättar det för dig att skriva ner de frågor du har inför besöket. Gör en lista på det du vill ta upp, de funderingar och frågor du har. Så använd papper och penna även när du väl har läkarbesöket.

 • En bra sak att tänka på är att ha bekväma kläder som är lätta att ta på och av så att det inte blir krångligt eller smärtsamt att exempelvis ta blodtryck.
 • Du kan ta med dig någon som stöd. Fråga någon du litar på och som vet hur du har.
 • Som reumatiker ha på dig skor som du brukar ha på dig – då kan läkaren också se hur du har det vardagsvis med fötterna.
 • Skriv ner dina besvär och symptom och hur länge du haft dem, hur de är nu och hur länge sedan sist.
 • Skriv ned dina aktuella läkemedel, även naturläkemedel bör du ha med, och hur du tar dem. Vad är det för dosering?
 • Vad för läkemedel behöver du ett nytt recept på?
 • Har du märkt av biverkningar av dina läkemedel? Har du upplevt något obehag? Skriv ner dem.
 • Har du diabetes eller har högt blodtryck? Skriv ner dina senaste värden (om du har tillgång till dem).
 • Är du gravid eller planerar bli gravid? Viktigt att berätta om det eftersom det kan påverka behandlingen och vilka läkemedel som kan behöva ses över.
 • Skriv ner det som känns viktigast för dig även om det inte tycks vara “medicinskt”. Tänk på att du även kan ha frågor som känns lite jobbiga att ta upp. Det kan vara om sex och samlevnad.  Sådana frågor är viktiga för ditt välbefinnande så var inte rädd för att fråga.
 • Ta reda på hur du kan komma i kontakt med läkaren (telefontider, jourtelefon,e-mail) i fortsättningen.
 • Är det första gången du besöker den här läkaren? Försök även ta upp tidigare sjukdomshistoria.
 • Fråga om hur ska fortsättningen fungera, kontaktuppgifter till läkaren och så vidare.
 • Ta med legitimationen och fundera på hur du bäst tar dig till din läkare och hem.

Ladda ner