Historia - Reumatikerförbundet

Gikt – en historisk sjukdom

Ordet gikt kommer troligen från latinets ”gutta”, droppe. Det finns mycket skrivet om gikt och giktens historia. Här är några nedslag i historien.

400 f. Kristus.                     

Under antiken beskrev Hippokrates gikt och hur den skulle behandlas. Växter som används för behandling då innehåller ämnen som finns i mediciner än idag. Under antiken ansågs gikten bero på fel sammansättning av kroppsvätskor. Sjuklig vätska droppade från hjärnan in i lederna.

Medeltiden   

Gikt fick en mer generell betydelse i form av ”ledsvullnad och/eller ledsmärta”. I Danmark lever detta kvar som ett ord övergripande ord för ledsvullnad/ledsmärta.   

1600-1700 – talet               

Mikroskopet uppfinns och uppfinnaren Antonie van Leeuwenhoek ser att giktknölar innehåller långa sylvassa föremål ”som liknar hästtagel”.

I slutet av 1700-talet analyserar den svenska apotekaren och kemisten Carl Wilhelm Scheele material från tofi och njurstenar. Han hittar en okänd syra som senare gavs namnet urinsyra.

Ibland kallas även gikt ”Kungasjukan” och det kommer sig av att kungar t ex. den franska solkungen Ludvig XIV 1638 -1715 och den Svenska kungen Gustav den andra Adolf 1594 -1632 led av gikt.

1800 – talet  

I mitten av 1800-talet visade engelsmannen Alfred Garrod att giktsjuka har förhöjda värden av urat i blodet. Det dröjde nästan 100 år tills detta ansågs vedertaget. Han konstruerade även en test” Garrods trådtest” för bestämning av urat nivåer i blodet. Ett av de första exemplen på tillämpad laboratoriemedicin.

1900 – talet  

1961 visade amerikanerna DJ MacCarty och JL Hollander att urinkristaller lätt kunde påvisas i ledvätska hos giktsjuka med hjälp av polarisationsmikroskop.

2000 – talet  

Medicin mot gikt riktar in sig på att förhindra att kristaller av urinsyra bildas i och runt en led. Trots nya mediciner är gikt fortfarande att betrakta som en underbehandlad sjukdom.


Text text

Att leva med gikt

Att leva med gikt

Här kan du läsa mer om gikt, vilka symptom det finns, vad det innebär att leva med gikt, hur den går att behandla gikt, vad du kan göra själv och om aktuell forskning. Men också vad man kan tänka på inför mötet med läkare och dina rättigheter som patient. ...
Vägen till diagnos

Vägen till diagnos

Smärta i tår och leder – kan det vara gikt? Hur får jag hjälp diagnos och behandling? ...
Levnadsvanor och egenvård

Levnadsvanor och egenvård

Här hittar du läsning om levnadsvanor och egenvård. Vad kan du göra själv? Tips och råd ...

Bli medlem

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng