FYSS och FaR

FYSS = Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

FYSS är en manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomar. En manual till hjälp för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården så att de kan rekommendera dig sådan fysisk aktivitet som passar vid din sjukdom.

FYSS hemsida innehåller råd och information om träning vid en rad olika sjukdomar.

FaR = Fysisk aktivitet på recept.

FaR har funnits i 10 år och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

FaR bygger ofta på samverkan mellan den inom vården som skrivit ut receptet och olika friskvårdsorganisationer. Varje recept på fysisk aktivitet bygger på lokala förutsättningar, därför finns det många olika individuella modeller. Som patient kan du få recept till aktiviteter som görs på egen hand eller med hänvisning till någon friskvårdsaktör. Du finner mer information på ditt landstings vårdguide.

Läs mer om FaR