Egenregistrering med PER

Egenregistrering med PER, Patientens Egen Registrering, är ett sätt att följa din sjukdomsutveckling och ha koll på din hälsa.

PER med sin pekskärm finns på reumatologmottagningar. Du kan även sitta hemma i lugn och ro vid din egen dator. Du besvarar frågor om smärta, dagliga livet och livskvalitet. En sammanställning visar hur ditt sjukdomsförlopp ändras och du kan också få en sammanställning av dina provsvar och din medicinering.

 Läs mer på Mina Vårdkontakter

Sidan uppdaterad oktober 2018.

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?