FASS

FASS, är en förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige och är en sammanställning från forskande läkemedelsindustri om läkemedelsfakta till hälso- och sjukvårdspersonal, allmänheten och veterinärer.

FASS:

  • Ger dig utförlig information om de läkemedel som är tillåtna att sälja i Sverige.
  • Uppdaterar informationen kontinuerligt.
  • Ger dig nyheter om läkemedel.
  • Har automatiska ordförklaringar för att texten ska vara lättare att förstå.
  • På FASS finns produktresuméer och bipacksedlar med en mängd information om läkemedlet.

Här finner du FASS på nätet

Sidan uppdaterad oktober 2018.