FASS - Reumatikerförbundet

FASS

FASS, är en förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige och är en sammanställning från forskande läkemedelsindustri om läkemedelsfakta till hälso- och sjukvårdspersonal, allmänheten och veterinärer.

FASS:

  • Ger dig utförlig information om de läkemedel som är tillåtna att sälja i Sverige.
  • Uppdaterar informationen kontinuerligt.
  • Ger dig nyheter om läkemedel.
  • Har automatiska ordförklaringar för att texten ska vara lättare att förstå.
  • På FASS finns produktresuméer och bipacksedlar med en mängd information om läkemedlet.

Här finner du FASS på nätet

Sidan uppdaterad oktober 2018.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng