Remiss

En remiss är information om att du behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller medicinsk information om symtom, hur du mår samt tidigare sjukdomar och skador.

Eftersom remissen skickas direkt från en vårdmottagning till en annan kan du bli kallad av någon annan vårdenhet än den du besökt först.

När behövs remiss

Du behöver inte remiss för att vända dig till vårdcentral, akutmottagning eller fysioterapeut..

På vårdcentralen eller akuten gör läkaren en första bedömning av dina besvär. Behöver du vård av läkare med annan specialitet, till exempel hudläkare eller ortoped, skickas en remiss. I första hand ska du erbjudas vård inom det egna landstinget, men ibland kan du få remiss till en klinik i ett annat landsting.

För att få besöka en del mottagningar krävs remiss från läkare. Vilka mottagningar som kräver remiss varierar från landsting till landsting. När du fått en remiss gäller den nationella vårdgarantin som innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. För specialistmottagningar gäller att du inte ska behöva vänta mer än nittio dagar för att få en tid.

Läs mer om vårdgarantin

Sidan uppdaterad oktober 2018.