Hem » Att leva med reumatism » Mötet med vården » Resa med läkemedel

Resa med läkemedel

När du reser utomlands och har medicin med dig är det bra att ta reda på vilka regler som gäller för det land du ska åka till, både inom och utom EU. Ta kontakt med landets ambassad i Sverige. Det kan vara skillnad på vilka mängder av ett läkemedel som får föras in, samt om läkemedlet är narkotikaklassat eller inte.

När du ska resa till något EU-land, Island, Norge eller Schweiz och behöver ta med dig ett narkotikaklassat läkemedel ska du skaffa ett så kallat Schengenintyg från ett öppenvårdsapotek.


Att tänka på:

  • Packa medicinen i sin originalförpackning. Det är dessutom bra att ha förpackningen ifall du behöver mer medicin under resan och måste besöka en lokal förskrivare.
  • Kontakta landets ambassad för det land du ska resa till för att få reda på om de har några särskilda regler för införsel av medicin. Om du reser med medicin som räknas som narkotika, som vissa sömnmedel eller starka smärtstillare, är det extra viktigt att du tar reda på reglerna för införsel.
  • Särskilda regler kan gälla för att ta med mediciner i handbagaget på flyget. Mängden vätska som du får ta med dig är till exempel begränsad.
  • För dig som har ledproteser inopererade rekommenderas ett läkarintyg på engelska.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida om att resa med medicin

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida om vätskor i handbagage

Sidan uppdaterad oktober 2018.