Resa med läkemedel - Reumatikerförbundet

Resa med läkemedel

När du reser utomlands och har medicin med dig är det bra att ta reda på vilka regler som gäller för det land du ska åka till, både inom och utom EU. Ta kontakt med landets ambassad i Sverige. Det kan vara skillnad på vilka mängder av ett läkemedel som får föras in, samt om läkemedlet är narkotikaklassat eller inte.

När du ska resa till något EU-land, Island, Norge eller Schweiz och behöver ta med dig ett narkotikaklassat läkemedel ska du skaffa ett så kallat Schengenintyg från ett öppenvårdsapotek.


Att tänka på:

  • Packa medicinen i sin originalförpackning. Det är dessutom bra att ha förpackningen ifall du behöver mer medicin under resan och måste besöka en lokal förskrivare.
  • Kontakta landets ambassad för det land du ska resa till för att få reda på om de har några särskilda regler för införsel av medicin. Om du reser med medicin som räknas som narkotika, som vissa sömnmedel eller starka smärtstillare, är det extra viktigt att du tar reda på reglerna för införsel.
  • Särskilda regler kan gälla för att ta med mediciner i handbagaget på flyget. Mängden vätska som du får ta med dig är till exempel begränsad.
  • För dig som har ledproteser inopererade rekommenderas ett läkarintyg på engelska.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida om att resa med medicin

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida om vätskor i handbagage

Sidan uppdaterad oktober 2018.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng