Hem » Att leva med reumatism » Mötet med vården » Synpunkter på vården

Synpunkter på vården

Har du synpunkter, klagomål eller frågor om hälso- och sjukvård eller tandvård? Det är din rättighet att kunna klaga på vården. Att peka på fel och brister ger vården en möjlighet att bli bättre.

Har du eller en anhörig fått fel diagnos, vård eller behandling ska du i första hand vända dig till den vårdinrättning där du behandlats, till exempel vårdcentralen, sjukhuset eller tandläkarmottagningen. Eller så kan du göra en anmälan till Patientnämnden. Patientnämnden undersöker ditt klagomål. De utreder hela händelsen och kan hjälpa dig vidare.

På 1177 kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd mer vården.

Sidan uppdaterad oktober 2018.