"Använd fantasin – ge din arbetsgivare förslag" - Reumatikerförbundet

”Använd fantasin – ge din arbetsgivare förslag”

För trött för att sköta jobbet? Då behöver du en förstående arbetsgivare eller en sjukskrivning. Du har ingen laglig rätt till anpassad arbetstakt eller vila på arbetstid.

——————————————————-

TEMA: TRÖTT PÅ ATT VARA TRÖTT

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #1, 2016

——————————————————-

Enligt Anne Alfredson, arbetsrättsjurist på LO-TCO Rättsskydd, är de lagliga kraven i kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare egentligen få: arbetsgivaren ska betala ut lön och arbetstagaren ska utföra arbete. Särskilda regler gäller dock vid sjukdom och funktionshinder samt för föräldrar. De ser ut så här:

Anpassningar

  • Arbetsgivaren måste göra anpassningar, till exempel bidra med hjälpmedel, som gör att en person med funktionshinder kommer i ”en jämförbar situation” som en person utan funktionshinder. Ett konkret exempel är ett byte från ratt till joy­stick i ett fordon. Om det inte går att uppnå en ”jämförbar situation” med hjälpmedel eller andra anpassningar, då har arbetsgivaren sakligt skäl till uppsägning om arbetstagaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter.

Rehabilitering

  • En arbetsgivare ska tillsammans med Försäkringskassan arbeta för rehabilitering vid sjukdom. Arbets­givaren måste också bekosta hjälpmedel eller anpassningar av arbetsplatsen som behövs för den anställdes rehabilitering.

Föräldraskap

  • Småbarnsföräldrar har rätt att gå ned i arbetstid.

Anne Alfredson ser dock svårigheter med att hävda något av detta om kraftig sjukdomsorsakad trötthet sänker arbetsförmågan vid en reumatisk sjukdom. Hon hänvisar bland annat till en dom i Arbetsdomstolen från 2014.

Målet rörde en man i 60-årsåldern som blivit uppsagd, bland annat eftersom han flera gånger somnat under arbetstid till följd av sömnapné som påverkat hans nattsömn. Arbetsdomstolen ansåg att uppsägningen var korrekt eftersom mannens arbetsprestationer var otillräckliga, oavsett om de berodde på sömnapné eller inte.

– Det målet gick inte bra ur ett fackligt perspektiv. Lagstiftningen är inte mjuk och omhuldande i dessa frågor. Men en arbetsgivare kan vara mjuk och omhuldande om arbetsgivaren tycker att den anställde har attraktiva kunskaper. Det är sådant man bör lyfta fram, hur attraktiv man kan vara för arbetsgivaren trots sin trötthet. Det, i kombination med konstruktiva lösningar på hur man kan bidra till verksamheten, trots trötthet, säger Anne Alfredson.

Text: Annika Lund

——————————————————-

Fler artiklar från TEMA: Trött på att vara trött

Mer motion gav mindre trötta studiedeltagare

”Kunskapsläget kring trötthet är bara i början”

”Det finns bra behandling mot sömnproblem”

Så fungerar KBT mot sömnproblem

Personberättelser

”De flesta vet inte hur hårt jag prioriterar för att orka”

”Vara aktiv går bra, men när jag varvar ned somnar jag”

”Jag får energi av relationer, vänlighet och omtanke”

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng