"Det finns bra behandling mot sömnproblem" - Reumatikerförbundet

”Det finns bra behandling mot sömnproblem”

TERAPI. Sjukdomsrelaterad trötthet kan inte sovas bort. Men dålig sömn kan förvärra trötthet. Och det finns hjälp mot sömnproblem.

——————————————————-

TEMA: TRÖTT PÅ ATT VARA TRÖTT

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #1, 2016

——————————————————-

Kerstin blom, psykolog vid Karolinska Institutet i Solna, forskar sedan flera år om sömnproblem. Mer specifikt forskar hon om insomni, som innebär att man vaknar ofta under natten, för tidigt på morgonen eller har svårt att somna in.

– Min käpphäst är att insomni bör behandlas som ett självständigt problem. Ofta anses sömnproblem höra till bilden vid någon annan grundsjukdom, men de går att behandla enskilt, vid sidan om eventuell grundsjukdom. I vissa fall kan det då ha effekt på grundsjukdomen, säger Kerstin Blom.

Det är sedan länge känt att insomni går att behandla framgångsrikt med kognitiv beteendeterapi, KBT.
Kerstin Blom har i sin forskning visat att behandlingen är effektiv även om patienten och terapeuten inte träffas – behandling via internet fungerar lika bra, vilket betyder att tre av fyra är fria från sina besvär efter genomgången behandling.

I en studie visade Kerstin Blom och hennes kollegor att också självhjälpsböcker om KBT-­metoder hade effekt, men när patienterna fick telefonstöd av en terapeut blev effekten bättre. Det berodde främst på att terapeuten lyckades motivera patienterna att göra de mer krävande övningarna i självhjälpsböckerna. Till dessa övningar hör sömnrestriktion, läs mer om det på nästa uppslag.

Enligt Kerstin Blom öppnar dessa studier dörren till en mer tillgänglig vård. Internetbaserade behandlingar och tele­fontjänster är relativt billiga att starta samtidigt som de kan nås från hela landet. Hon berättar att en del vårdcentraler erbjuder sömnskolor, men att de ibland inskränker sig till att ge råd om sömnhygien, där man till exempel avråder från te och kaffe på kvällen.

– Sömnhygien är en bra grund, men vanligtvis inte tillräckligt för att behandla insomni. Det är KBT-behandling som har bevisad effekt och jag tycker att alla med sömnproblem ska efterfråga KBT på sin vårdcentral, säger Kerstin Blom.

En tupplur på dagen kan ställa till det för nattsömnen och särskilt insomnandet. Det finns studier som visar att en timmes sömn på dagen minskar det nattliga sömnbehovet med ungefär fyra timmar. Ett dygn då man tar en timslång tupplur och sedan sover mellan ett och fem på natten tillgodoser alltså i princip sömnbehovet lika bra som ett dygn där man sover mellan elva på kvällen och sju på morgonen. Och båda varianterna går bra – hur mycket och när man sover är individuellt och handlar om vilken dygnsrytm man vill ha. Sömnbehovet varierar också under livet.

– En del av behandlingen vid insomni går ut på att lindra oro hos patienten. Många har hört att en god sömn är mycket viktigt för hälsan, så när de inte kan somna väcker det oro och ångest som gör det ännu svårare att somna, säger Kerstin Blom.

Text: Annika Lund

——————————————————-

Fler artiklar från TEMA: Trött på att vara trött

Mer motion gav mindre trötta studiedeltagare

”Kunskapsläget kring trötthet är bara i början”

Så fungerar KBT mot sömnproblem

”Använd fantasin – ge din arbetsgivare förslag”

Personberättelser

”De flesta vet inte hur hårt jag prioriterar för att orka”

”Vara aktiv går bra, men när jag varvar ned somnar jag”

”Jag får energi av relationer, vänlighet och omtanke”

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng