Studier om trötthet - Reumatikerförbundet

Studier om trötthet

——————————————————-

TEMA: TRÖTT PÅ ATT VARA TRÖTT

Ursprungligen publicerad i Reumatikervärlden #1, 2016

——————————————————-

Vad har effekt mot trötthet?

UTVÄRDERING. Både sjukgymnasten och psykologen kan hjälpa den som har reumatisk sjukdom och som behöver behandling mot trötthet.

Det framgår av en sammanställning gjord av nätverket Cochrane, där forskare hjälps åt att göra sammanvägda bedömningar av vad alla publicerade studier egentligen visar.

När det handlar om trötthet vid reumatoid artrit, RA, finns stöd för att både sjuk­gymnastik och psykologisk behandling har effekt. Ut­värderingen är gjord 2013.

Styrketräning gav mindre trötthet vid fibromyalgi

STARKARE. I en multicenterstudie som utfördes i Göteborg, Linköping och Stockholm ingick 130 kvinnor med fibromyalgi.

De lottades till att antingen få styrketräning under ledning av erfaren sjukgymnast eller avspänning, i båda fallen två gånger i veckan under femton veckors tid.

Styrketräningen trappades upp under perioden, så att allt större muskelstyrka krävdes för att göra övningarna. Träningen var personcentrerad, så att varje person fick planera sin egen styrketräning (läs mer om personcentrerad sjukgymnastik på sidorna 24 och 25).

De kvinnor som styrketränade blev signifikant förbättrade när det gäller fysisk trötthet jämfört med avslappningsgruppen, enligt studien.  Den är gjord av bland andra sjukgymnasten Anna Ericsson, som forskar vid enheten  för fysioterapi vid Göteborgs universitet.

Rökning påverkar trötthet

LIVSSTIL. Forskare vid Karolinska Institutet har  undersökt nivåer av trötthet hos drygt 300 personer med SLE och jämfört med ungefär lika många kontrollpersoner som inte hade SLE och som matchats för kön och ålder.

Samtliga besvarade flera frågeformulär som rör trötthet och utifrån resultaten delades de in i grupper med hög-, mellan- och låg grad av trötthet. I gruppen med hög trötthet var 80 procent SLE-­patienter och resten kontrollpersoner.

I gruppen med låg trötthet var det tvärtom – nära 80 procent var kontrollpersoner och resten SLE-patienter. I den gruppen, de med låg trötthet, var det färre som rökte och fler som motionerade minst två gånger i veckan.

Studien är publicerad i augustinumret 2015 av tidskriften Lupus och  en av författarna är sjuksköterskan  Susanne Pettersson, som forskar vid  Karolinska Institutet i Solna.

Trötthet trots sjukdom under kontroll

VÄLBEHANDLADE. I en norsk studie ingick nära 2 200  personer med reumatoid artrit, som behandlades med endast metotrexat eller med metotrexat i kombination med TNF-hämmare. Efter sex månader hade nära var tredje patient, eller nära 700 personer, låg eller ingen sjukdoms­aktivitet.

Men trots framgångsrik behandling skattade  nästan hälften av dem sin trötthet till minst 40 på  en VAS-skala mellan 0 och 100.

Efter sex månader skattade drygt var fjärde patient med  låg eller ingen sjukdomsaktivitet sin trötthet till 40 eller mer på VAS-skalan. Forskarna för ett resonemang om att dessa patienter kan behöva behandla sin trötthet med  andra metoder än läkemedel.

Studien är publicerad  i tidskriften Arthritis Care & Research,  som ges ut av den amerikanska reumatologföreningen.

Text: Annika Lund

——————————————————-

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng