Tobak

För personer med reumatiska sjukdomar finns det forskning som visar att det finns mycket att vinna med rökstopp.

Den som röker ökar sin risk att få en reumatisk sjukdom. Har du sedan en gen som är associerad med sjukdomen ökar risken, och har du två riskgener så löper du en ännu större risk.

Det är viktigt att du som lever med en sjukdom ber barn och barnbarn att helst aldrig börja röka, eller att sluta. De har en nära släkting med reumatisk sjukdom och kan därför bära på en eller flera riskgener.

Genom att inte röka kan de påverka sin situation.

Behandling

Ett antal levnadsvanor påverkar hur väl behandlingen fungerar på reumatisk sjukdom, till exempel Ledgångsreumatism (Reumatoid artrit, RA).

Rökning har störst inverkan och gör att behandlingen har sämre effekt. Även kroppsvikt påverkar behandlingen, där övervikt har en negativ effekt.

Rökning ökar risken för att sjukdomen utvecklas i andra organ och att den blir långvarig och intensiv. 

Källa: Reumatologi, Solbritt Rantapää Dahlqvist, Lars Klareskog. Kapitel 8 Reumatoid artrit/ ledgångsreumatism, Studentlitteratur 2017.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng