Reumatikerförbundet finns där du finns. Vi tror på mötet, för det är då som vi kan dela med oss av vår kunskap och erfarenhet hur det är att leva med en reumatisk sjukdom. 

Vi arbetar aktivt med att utveckla vår närvaro på nätet. I dag växer det fram nya platser för möten, både fysiska och virtuella. Genom att kunna erbjuda en gemenskap på nätet, vill vi ge alla medlemmar en chans att mötas. Reumatikerförbundet finns på facebooktwitter och youtube, men vår största satsning sker på vår egna digitala yta – Inloggad.

Inloggad

Inloggad är Reumatikerförbundets digitala kanal skapad för våra medlemmar – helt enkelt en digital gemenskap på internet. Alla medlemmar kan logga in och delta Inloggad.

Här är några exempel på det du får tillgång till via Inloggad.