Lillemor Berntson är överläkare i barnmedicin, barnreumatolog, docent i barnmedicin och adjungerad universitetslektor vid Uppsala universitet. Robin Kahn är universitetsöverläkare, barnreumatolog och docent i barnmedicin vid Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Lillemor och Robin berättar om övergången från barn till vuxenvård och om framtidsutsikterna för barn/ungdomar med Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA). Vilka erfarenheter finns, vad vet vi och hur kan det bli bättre? Vad säger forskningen?