Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige och drabbar var fjärde svensk över 45 år. Unga kan också drabbas. Det bästa sättet att skydda sig från artros är skaffa sig kunskap om sjukdomen. Därför har Reumatikerförbundet producerat denna film som gärna får användas i undervisningssammanhang och riktar sig till den breda allmänheten. Som medlem i Reumatikerförbundet får du möjlighet att informera dig ännu mer om sjukdomen.

Artros - vad är det?

Medverkande i filmen är bland annat Ralph Nisell, överläkare, Cecilia Gardtman, leg. fysioterapeut och Melina Glinos i rollen som patient. Filmen är producerad av Internfilm på uppdrag av och i samarbete med Reumatikerförbundet.