Var med och påverka med dina synpunkter! Hur skulle du vilja att patientutbildningar utformas så att den passar dig och dina behov?

Svara på enkäten innan den 10 januari.

Har du några frågor om enkäten kontakta Elin Löfberg på mejlen: [email protected]