Karin Hellgren, överläkare vid Centrum för reumatologi föreläser och svarar på vanliga frågor om graviditet.

Hur påverkar min reumatiska sjukdom mina möjligheter att bli gravid? Hur skall jag göra med min antireumatiska medicin när jag vill eller är gravid? Finns det risker för mitt foster/barn på grund av min sjukdom och finns det risker för mig med en graviditet?

https://vimeo.com/875993092?share=copy

Föreläsningen spelades in på Internationella reumatikerdagen den 12 oktober 2023.

Vill du veta mer så kan du läsa mer på Centrum på reumatologi: Graviditet och reumatisk sjukdom