I bifogat dokument nedan ges en förklaring till vilka som kan söka bidrag från Försäkringskassan och hur ansökningsprocessen ser ut för att få bidrag för det som kallas för sammanhållen multimodal intensiv aktiv teambaserad rehabilitering.

Längre ned hittar du även länkar som du har stor nytta av.

Bra att veta är att det är din region som betalar för bidraget även om det går via Försäkringskassan.

Nyttiga länkar och dokument