Samarbete

Unga Reumatiker

Unga Reumatiker arbetar för att förbättra situationen för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 32 år med en reumatisk diagnos.  Reumatikerförbundet har ett nära samarbete med Riksorganisationen Unga Reumatiker. Medlemmar …

Unga Reumatiker Läs mer

Reuma Utveckling AB

Reuma Utveckling AB är ett bolag som helt ägs av Reumatikerförbundet.  Bolaget arbetar med utbildningar för vården och testning av förpackningar. Lättöppnat och lätthanterligt Genom Reuma Utveckling arbetar Reumatikerförbundet för …

Reuma Utveckling AB Läs mer

Internationellt samarbete

Nordiskt samarbete Reumatikerförbundet samarbetar med de andra nordiska reumatikerorganisationerna genom Nordiskt Reumaråd, NRR. Samarbetet i Norden syftar i första hand till erfarenhetsutbyte och intressepolitiskt arbete kring gemensamma frågor i Norden. …

Internationellt samarbete Läs mer

Företagssamarbeten

Reumatikerförbundet samarbetar gärna med företag! Vi samarbetar gärna och ofta med företag som hjälper oss att sprida kunskap om de reumatiska sjukdomarna, att påverka beslutsfattare i frågor som är viktiga …

Företagssamarbeten Läs mer

FoU Spenshult

Patientnära forskning FoU Spenshult är ett fristående forskningscentrum lokaliserat i anslutning till Vårdcentralen Bäckagård i Halmstad. Verksamheten bedrevs fram till juni 2014 under närmare 15 år vid Spenshult sjukhus utanför …

FoU Spenshult Läs mer

BOA-registret

BOA = Bättre Omhändertagande av patienter med Artros BOA-registret är ett nationellt kvalitetsregister och förkortningen står för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.  BOA initierades med anledning av de höga …

BOA-registret Läs mer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!