Här samlar vi material kopplat till coronaviruset och situationen vi befinner oss i just nu. Informationen riktar sig till dig som är reumatiker, dig som är medlem i Reumatikerförbundet och dig som arbetar som förtroendevald i någon av våra föreningar runt om i landet.

Corona-epidemin och våra rättigheter

Corona-epidemin och våra rättigheter

Corona-epidemin blottlägger stora brister för personer med funktionshinder ...
De viktiga levnadsvanorna och risker vid covid-19

De viktiga levnadsvanorna och risker vid covid-19

Nu börjar världen sakta men säkert samla på sig kunskap om det nya Coronaviruset och bättre förstå vilka samband som ...
EULAR 2020

EULAR 2020

Idag, den 3 juni inleds årets European League Against Rheumatism (EULAR)-konferens. Konferensen har liksom mycket annat fått ställa om för ...
Covid-19 och reumatologi

Covid-19 och reumatologi

Den globala pandemin av covid-19 skapar viktiga frågeställningar för individer som har en reumatisk sjukdom men också för vårdpersonal världen ...
Världsomspännande covid-19 databas med reumatiker

Världsomspännande covid-19 databas med reumatiker

Den kunskap som ligger till grund för riktlinjer för hur man som reumatiker och reumatolog bör hantera corona-smitta och sjukdom ...
Reumatikerförbundets kanslipersonal jobbar hemifrån

Reumatikerförbundets kanslipersonal jobbar hemifrån

På Folkhälsomyndighetens pressmöte idag uppmanades alla som kan arbeta hemifrån att göra det, speciellt om man finns i Stockholmsregionen. Av ...
Förtydligande om riskgrupp

Förtydligande om riskgrupp

Socialstyrelsens rapport om riskgrupper för svår covid-19 innehåller texten: "behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner ... riskerar att ...
Vad är ok att göra och vad ska du låta bli?

Vad är ok att göra och vad ska du låta bli?

Här finns information från Folkhälsomyndigheten om vad som gäller för friska, sjuka och isolerade i samband med covid-19 ...
​Ny amerikansk studie om hydroxyklorokin motsäger tidigare studier

​Ny amerikansk studie om hydroxyklorokin motsäger tidigare studier

Tidigare i veckan uppmärksammades runt om i världen en amerikansk studie som motsäger tidigare studier om hydroxyklorokin som är en ...
SRF svarar på frågor om covid-19 och reumatisk sjukdom

SRF svarar på frågor om covid-19 och reumatisk sjukdom

Reumatikerförbundet har ställt frågor till SRF (Svensk Reumatologisk Förening) för att bringa klarhet i en rad olika frågor kring COVID-19 ...
Rapport från Socialstyrelsen om riskgrupper för svår covid-19

Rapport från Socialstyrelsen om riskgrupper för svår covid-19

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, identifierat grupper som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp när de ...
Uppdrag om ökad kunskap om riskgrupper

Uppdrag om ökad kunskap om riskgrupper

Vilka är riskgrupperna och hur ska skyddet runt dem stärkas? Den frågan önskar regeringen få svar på av Socialstyrelsen som ...

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!