Coronas påverkan på föreningsverksamheten i Reumatikerförbundet - Reumatikerförbundet

Coronas påverkan på föreningsverksamheten i Reumatikerförbundet

Här finns information, råd och tips för dig som är aktiv i Reumatikerförbundets föreningsverksamhet.

Vi kommer att fylla på denna sida med frågor som rör Reumatikerförbundets föreningsverksamhet kopplat till corona och covid-19. Om du är medlem eller förtroendevald och inte hittar svaret på din fråga här är du varmt välkommen att skicka din fråga till oss med hjälp av detta formulär. Om din fråga är av allmänt intresse lägger vi upp den och svaret här.

Letar du information och råd kring corona för dig som reumatiker – klicka här!

Vill du har mer generell information om corona och covid-19 – klicka här!

Corona-föreningen

Folkhälsomyndighetens råd om att skjuta upp årsmöten med mera – hur påverkar det vår förening?

Så h är lyder rådet:

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Förbundskansliet i Stockholm håller på att ta fram lösningar för att Reumatikerförbundets distrikt och föreningar ska kunna hålla digitala möten. Detta väntas bli klart nu i april. Så fort vi vet mer kommer vi att kommunicera detta till er förtroendevalda.

När det gäller årsmöten och det som krävs för den parlamentariska ordningen så återkommer vi med mer info inom kort!

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Hur många ombud krävs för att ett representantskap ska kunna genomföras?

Minst en majoritet av ombuden behöver närvara för att representantskapet ska kunna genomföras. ​

Detta innebär att minst ”hälften plus en” av totala antalet ombud (inklusive distriktsstyrelsens representant) måste delta.

Till exempel: Om ett distrikt har 20 ombud måste minst 11 vara deltagande för att representantskapet ska kunna genomföras.

Vid frågor, kontakta Johan Hammarström.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Kan vi genomföra vårt representantskap på distans?

Ja!

För de av er som redan ”har koll” på hur man genomför ett möte på distans så medger stadgarna er att mötena sker på distans, med digital närvaro av ombuden.

Förbundskansliet ser över möjligheten att hjälpa distrikten med digitala lösningar för att hålla möten, inklusive representantskap. Vi hör av oss med mer information inom kort.

Vid frågor, kontakta Johan Hammarström.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Min förening har fortfarande aktiviteter, vågar jag gå på dem?

I dagsläget råder Folkhälsomyndigheten alla personer som är 70 år och äldre att begränsa sina sociala kontakter de kommande veckorna. Det innebär bland annat att du så långt det är möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Så, om du tillhör denna grupp ska du alltså inte gå på föreningens aktiviteter ett tag framöver.

Om du inte tillhör den äldre gruppen enligt ovan och inte känner dig sjuk eller har några symptom har Folkhälsomyndigheten inte gått ut med någon rekommendation om att du ska hålla dig hemma.

Om du däremot har minsta lilla symptom ska du stanna hemma, för att inte riskera att smitta någon annan.

Om du är orolig – kontakta din förening och fråga hur de har tänkt och hur de minimerar risken för eventuell smittospridning.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Ska vi ställa in vår förenings aktiviteter?

Regeringen har förbjudit offentliga sammankomster med fler än 500 deltagare, men det är ju inte så ofta våra föreningar lockar så många deltagare.

För evenemang och sammankomster med färre än 500 deltagare har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett antal frågor att gå igenom för att göra en riskbedömning.

Dessa frågor är:

  • Har evenemanget internationella deltagare?
  • Har evenemanget deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)?
  • Finns det deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)?
  • Är evenemanget inomhus?
  • Leder evenemanget till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.)?
  • Är hygienåtgärderna inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)?
  • Är antalet toaletter inte tillräckliga?
  • Är evenemanget långvarigt (mer än några timmar)?

Om ni svarar ja på flera av dessa frågor – överväg att ställa in eller skjuta upp
evenemanget/aktiviteten.

Om någon eller några av frågorna besvaras med ”ja” – vad kan ni göra för att minska risken? Identifiera vad ni behöver göra och gör det innan ni genomför evenemanget/aktiviteten.

Om svaret är nej på alla frågor – ni kan genomföra evenemanget/aktiviteten.

Här finns information om riskbedömning av evenemang och sammankomsterpå Folkhälsomyndighetens hemsida.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Vad gäller för Reumatikerförbundets årsmöten i distrikten?

Enligt Reumatikerförbundets stadgar ska alla distrikt/riksföreningar ha sina representantskap/årsmöten senast 31 mars varje år.

Då vi nu befinner oss i en väldigt speciell situation har förbundsstyrelsen idag (2020-04-01) fattat beslut om att ge alla distrikt/riksföreningar en generell dispens på som innebär att representantskap/årsmöten ska hållas före juni månads utgång.

Beroende på utvecklingen av coronaviruset och covid-19 kan denna dispens komma att förlängas.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng