Stämmoutbildning - Reumatikerförbundet

Stämmoutbildning

Välkommen till Reumatikerförbundets första stämmokurs på nätet! Syftet med den här kursen är att göra dig som stämmoombud mer säker i ditt deltagande på en förbundsstämma och i arbetet inför en förbundsstämma.

Kursen vänder sig också till dig som är medlem och vill lämna in en egen motion.

Längre ned på sidan hittar du kursinnehållet.

Video: Anne Stiernquist berättar om Stämmoutbildningen

Vår förhoppning är att stämmokursen leder till

 • Säkra och förberedda stämmodeltagare, nya som erfarna .
 • Fler och genomarbetade motioner.
 • Fler aktiva under stämman i diskussioner och argumentation.
 • Ökad förankring i distrikt och delegation kring motion och övriga beslut på stämman.
 • Tips och råd för ombudens återrapportering till distrikt och föreningar.

Särskilt lyfter kursen fram  

 • Förankring – av motioner och yttrande på hemmaplan.
 • Att satser – hur skriva dessa så att motionen blir klar och tydlig. 
 • Yrkande – hur gör man det på “rätt sätt”. 
 • Stärka ombuden i sin roll och uppgift på stämman. 

Kursen består av tre delar:

Före stämman

 • vikten av en förbundsstämma
 • att skriva en motion
 • att tänka på inför årsmöten

Under stämman

 • att representera andra
 • att vara aktiv på stämman
 • att förbereda för att kunna återrapportera från stämman till styrelse och medlemmar lokalt

Efter stämman 

 • att återrapportera och förankra stämmobeslut

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng