Covid-19 och reumatologi - Reumatikerförbundet

Covid-19 och reumatologi

Den globala pandemin av covid-19 skapar viktiga frågeställningar för individer som har en reumatisk sjukdom men också för vårdpersonal världen över. Den 19 maj arrangerades en webbkonferens som samlade världsledande reumatologer för att diskutera frågor kring hur klinikerna bör hantera patientmöten, hur behandlingen bör fortgå, och om rapportering av fall i globala register.  

Mötet gick ut på att diskutera alternativ och strategier för att kunna ge patienter med reumatisk sjukdom bästa möjliga vård under pågående pandemi. Att förstå den viktiga roll som internationella register för covid-19 spelar var också en bärande fråga.

Professor Iain McInnes, ordförande i European League Against Rheumatism (EULAR) höll i konferensen som hade över 1400 deltagare från 86 länder.

Pandemin har ändrat hela förhållningssättet som vi hanterar personer med reumatiska sjukdomar. Vi använder nya teknologier för kommunikation och väger än mer noggrant risker mot en tryggad behandling” säger professor McInnes till Reumatikerförbundet.

Det viktigaste beslut vi måste ta är hur vi individanpassar behandlingen.

Professor Ian McInnes

Expertpanelen diskuterade hur man som läkare behöver förstå patienters oro. Då frågorna kring sjukdomen, behandlingen och om samsjuklighet är många, och då svaren ännu inte finns kan man som patient uppleva osäkerhet. Det rådde samstämmighet om att man behöver vara tillgänglig och föra dialog individuellt med patienterna.

Den reumatologiska professionen sammanfattade läget hittills med följande:

  • Det finns i dagsläget ingen evidens att patienter med en reumatisk sjukdom löper större risk att smittas av covid-19 än övriga populationen.
  • Det finns heller ingen evidens för att patienter med reumatisk sjukdom har högre risk att drabbas av en allvarligare sjukdom om de smittas av covid-19.

Gällande eventuell risk för personer med reumatiska sjukdomar som tar immundämpande anti-reumatiska läkemedel skriver Svensk Reumatologisk Förening (SRF) i sin vägledning för vårdpersonal och patienter i sin senaste uppdatering från den 24 maj:

I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan patienter med reumatisk sjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten listar de grupper man i dagsläget vet har störst risk att bli svårt sjuka. Det gäller personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom (ej astma), fetma eller diabetes.

För patienter med reumatisk sjukdom är det viktigt att upprätthålla sjukdomskontroll, det vill säga att dämpa sjukdomsaktiviteten med läkemedel. SRF skriver vidare:

Vi vet i dagsläget inte tillräckligt mycket om inverkan av anti-reumatiska läkemedel på en eventuell coronavirusinfektion för att kunna ge tydliga kunskaps-baserade råd. Vi rekommenderar dig att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken.

Om du har luftvägssymtom och feber och misstänker att du kan ha cvid-19 infektion bör du avbryta din biologiska behandling, precis som du skulle göra vid annan infektion.

Läs mer, uppdatering av Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19 (Uppdaterad 2020-12-18)

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng