Dagens Medicin: ”Starkt motstånd mot vårdval reumatologi” - Reumatikerförbundet

Dagens Medicin: ”Starkt motstånd mot vårdval reumatologi”

I en debattartikel ifrågasätter vi behovet av en omorganisering av reumatikervården från prioritering av patienter med störst behov till dem där vårdvalsenheter har möjlighet att göra störst förtjänst.

Drygt två år efter den förra omröstningen i regionfullmäktige väntas Region Stockholm ta ett nytt beslut om vårdval reumatologi i november. Den här gången har den blågröna majoriteten inte informerat berörda patientorganisationer, vårdprofession eller forskarna på Karolinska institutet om beslutet i förväg.

Vi beklagar att vårdval reumatologi återigen blivit en fråga för regionfullmäktige, så kort tid efter den förra omröstningen. Varken patientföreträdare, profession, förvaltning eller forskare har önskat sig detta.

I ett panelsamtal som Reumatikerdistriktet Stockholms län arrangerade förra året svarade Miljöpartiets representant Susanne Nordling nej på en direkt fråga om hon ville införa vårdval reumatologi i Region Stockholm. Ett år tidigare röstade en majoritet av fullmäktiges ledamöter, däribland Miljöpartiet, mot ett införande av vårdval reumatologi. Då var Miljöpartiets ställningstagande tydligt. Det är det inte i dag. I allianspartiernas och Miljöpartiets budget för nästa år finns skrivningar som direkt motsäger den uppfattning som partiet tidigare gett uttryck för.

För att förstå hur problematiskt det är att Miljöpartiet bytt fot i vårdvalsfrågan måste man förstå hur starkt motståndet mot ett vårdval är bland patientförbund på nationell, regional och lokal nivå, hos reumatologer och forskare inom reumatologi.

Vi har i dag i Sverige och i Stockholm en av världens bäst fungerande reumatologiverksamheter, både vad gäller vård, forskning och utveckling, där man systematiskt utvecklar och prövar nya läkemedel. Utan denna verksamhet skulle patienter fått vänta mycket längre på de läkemedel som i dag förbättrar livet för många reumatiker.

Vi ifrågasätter behovet av en omorganisering av reumatikervården från prioritering av patienter med störst behov till dem där vårdvalsenheter har möjlighet att göra störst förtjänst. Vi anser också att ett beslut om att införa vårdval reumatologi riskerar att förstöra möjligheterna att bedriva den forskning och utbildning som behövs för att framtidens sjuka ska få god vård.

Vi vill att Miljöpartiet respekterar det beslut om vårdval reumatologi som nyligen prövats i regionfullmäktige och vi hoppas därför att Miljöpartiet tar en förnyad diskussion om vårdval reumatologi innan budgetfullmäktige i november månad.

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.
Cecilia Carlens, ordförande Svensk Reumatologisk förening.
Per-Johan Jakobsson, professor, reumatolog.
Monica Rosenblom, ordförande Reumatikerdistriktet Stockholms län.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng