De viktiga levnadsvanorna och risker vid covid-19 - Reumatikerförbundet

De viktiga levnadsvanorna och risker vid covid-19

Nu börjar världen sakta men säkert samla på sig kunskap om det nya Coronaviruset och bättre förstå vilka samband som bidrar till ökad risk för allvarlig sjukdom eller vilka samband som kan bidra till ett lindrigare förlopp. Än så länge finns det ganska få studier som har tittat på sambandet mellan hur levnadsvanor påverkar risk för insjuknande och prognos vid covid-19.

Svenska Läkaresällskapet har nu gjort en sammanställning och analys av de kända fakta som finns vad gäller levnadsvanors påverkan på ohälsa samt av de få studier som är gjorda under den pågående pandemin. Att vår hälsa påverkas av en palett av faktorer som miljö, genetik/arv, socioekonomiska faktorer (t ex utbildning, bostadsort, ekonomi) och levnadsvanor är kända sedan länge där man bland annat ser ett starkt samband just mellan socialekonomiska faktorer och levnadsvanor.

Det finns det ett starkt samband mellan socioekonomiska faktorer, levnadsvanor och ohälsa. Vid samhällskriser tenderar redan socioekonomiskt utsatta grupper att drabbas hårdare än andra. De starka sambanden mellan levnadsvanor och kroniska sjukdomar som i sig innebär hög risk att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 gör också att det nu är dags att ta ett krafttag för goda levnadsvanor i hela befolkningen.

Levnadsvanor som påverkar din hälsa

Tobak
Tobaksrökning påverkar i det närmaste alla organsystem negativt där hjärta, kärl och lungor är högt representerade. Vad gäller den riktade forskningen inom reumatologi så har den redan visat att risken dubbleras för den som röker att insjukna i ledgångsreumatism (RA), rökning ökar även risken för att insjukna i den reumatiska ryggsjukdomen ankyloserande spondylit (RA). Sambandet mellan försämrad prognos och behandlingsresultat kopplat till rökning är också bevisat vid RA.
Fysisk aktivitet
I likhet med goda matvanor är god fysisk form en förutsättning för att motverka riskfaktorer så som bland annat hjärt- kärlsjukdom. Att ha en bra kondition underlättar också vid eventuell rehabilitering.

Alkohol
Svenska Läkaresällskapet lyfter här alkoholkonsumtionens samband med försämrat immunförsvar där kroppen får svårare att försvara sig mot virus och bakterier. Försämrad hostreflex tas också upp som en risk och negativ effekt vid alkoholkonsumtion samt ökning av risken för lunginflammation.

Matvanor
Goda matvanor ger kroppen en bättre möjlighet att hålla immunförsvaret intakt, vilket också ger bättre förutsättningar för snabbare återhämtning och tillfrisknande vid sjukdom.

Läs sammanställningen och analysen hos Svenska Läkaresällskapet

Att sluta röka kan vara svårt, det finns hjälpmedel och stöd. Ett tips är att besöka Sluta röka-linjen för råd, handfasta tips och stöd.
Har du behov att prata och få hjälp med dina alkoholvanor? Besök 1177 för vidare hjälp och stöd.

Börja träna? Som medlem kan du delta digitalt i en träningskurs med Rickard Sjögren genom att logga in på inloggad.


Bli medlem

Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till information om din diagnos och hur det är att leva med den. Du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen och stödjer samtidigt arbetet med att förbättra villkoren för alla reumatiker.

Bli medlem

Mer kunskap och andras erfarenheter hittar du på Inloggad – Reumatikerförbundets exklusiva webb bara för medlemmar! Välkommen!

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng