Artritis urica

Gikt, artritis urica, är en relativt vanlig sjukdom som akut behandlas med inflammationsdämpande och smärtlindrande läkemedel. Sjukdomen uppkommer genom en obalans av urinsyra, urat. Giktbesvär kan ibland mildras genom minskat intag av exempelvis rött kött och alkohol (främst öl).

Vem drabbas

Gikt är ett relativt vanligt tillstånd där upp till 3 % av befolkningen drabbas någon gång under livet. Män löper initialt en mycket högre risk att drabbas av gikt jämfört med kvinnor, förhållandet är mellan 2:1-7:1. Efter klimakteriet planas skillnaderna ut och risken blir ungefär lika stor för båda könen. Sjukdomsdebuten sker ofta i medelårsåldern och risken ökar med stigande ålder.

En del klarar sig med endast ett anfall. Gikten kommer aldrig tillbaka igen. I 60 % av fallen återkommer symtomen minst en gång till inom ett år. Mellan anfallen är man helt frisk. Ytterligare en grupp har tilltagande besvär. Anfallen kommer efterhand tätare och håller i sig längre. Fler leder drabbas också varje gång.

Gikt orsakas av ett överskott av ämnet urat. Överskottet uppstår genom att man får i sig för mycket av ämnet eller att kroppen inte kan göra sig av med den kroppsegna mängden. Orsakerna till detta kan vara genetiska faktorer, blodsjukdomar, alkoholmissbruk, vätskedrivande läkemedel, cellgiftsbehandling, cancer, psoriasis eller hög konsumtion av inälvsmat.

Symtom

Det klassiska akuta giktanfallet är omisskännligt. Mitt i natten, framåt morgonen, vaknar den giktdrabbade av mycket intensiva smärtor i ena fotens stortå. Tån svullnar upp kring leden och blir ilsket röd. Tillståndet kallas podager eller portvinstå. Några veckor efter anfallet börjar ofta huden fjälla ovanpå leden. Ungefär tre av fyra giktattacker ser ut på det här sättet.

Stortån är den absolut vanligaste leden som angrips vid gikt men också knä eller andra leder kan drabbas på motsvarande sätt. Efter 2-3 veckor klingar symtomen av.

Vid det akuta anfallet är bara en led inblandad. I mer kroniska fall kan flera leder drabbas samtidigt. Om gikten blir kronisk kan så kallade tofi (en tofus, flera tofi) utvecklas. Det är inlagringar av urat på andra ställen i kroppen. En tofus är liten, rund, hård och vit. Det typiska stället för tofi är på örats yttre kant, men de kan också förekomma till exempel längs underarmar, på fingrar och på tår.

Så här ställs diagnosen

I det klassiska giktanfallet är symtomen så tydliga att diagnosen kan ställas utan provtagning. För att vara helt säker kan en ledpunktion göras, vilket innebär att ledvätska tappas ut ur leden för att sedan analyseras. Ledvätskan uppvisar vid gikt kristaller av urinsyra.

Ett blodprov kan visa halten av urinsyra i kroppen. Ett högt värde stärker misstanken om gikt.

Om en bakomliggande sjukdom som orsakar gikten misstänks så tas riktade prover för att identifiera denna sjukdom.

Behandling

Akut gikt behandlas med antiinflammatoriska och smärtlindrande läkemedel. Lokala kortisoninjektioner kan lindra. Colchicin tillhör också standardbehandlingen.

Vid upprepade giktanfall (minst två under ett år), eller när risken för återfall är stor, kan ett läkemedel som sänker halten urinsyra i blodet användas.

Det här kan du göra själv

Stort intag av alkohol (främst öl) och överdriven köttkonsumtion påverkar mängden urat i kroppen och kan därmed också utlösa en giktattack. Genom att minska konsumtionen kan personer med gikt själv påverka sin situation.

Forskning och utveckling

Gikt kallas också artritis urica, översatt blir det ungefär urinsyreartrit. Det är ett passande namn då artriten vid gikt beror på att urinsyra, eller urat som det också kallas, lagrats in i leden. Urat är ett ämne som finns naturligt i kroppen men som av olika orsaker har ökat för mycket vid gikt, vilket ger en sjuklig inlagring.

Mer information

Gikt tillhör gruppen kristallartriter. Gikt upptäcks snabbare nu än förut och behandling sätts också in direkt när det behövs. Detta minskar risken för kroniska former av sjukdomen och skador som permanenta felställningar i lederna, vilket idag är ovanligt.

Läs mer om gikt på NetdoktorPros hemsida

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!