Bursit

Bursit är inflammation i bursan, det vill säga den slemsäck som omger flera av kroppens stora leder. Typiska tecken är svullnad och ömhet kring en led samt minskad rörlighet.

Vem drabbas

Bursit beror för det mesta på att leden överansträngts, men den kan också vara en del i en reumatisk sjukdom som till exempel reumatoid artrit (RA), gikt eller pyrofosfatartrit. Ofta drabbas bursor kring knäet, armbågen, höften eller axeln.

Symtom

Typiska bursittecken är svullnad och ömhet runtomkring en led. Det gör ont när leden används och rörligheten är minskad. Ibland rodnar området och känns varmt.

Så här ställs diagnosen

För att veta säkert att det är en bursit som ger besvären krävs att man punkterar bursan. Vätskan inuti analyseras och hittar man då vita blodkroppar stärks diagnosmisstanken. Vid gikt och pyrofosfatartrit kan det också förekomma kristaller i vätskan. Om man hittar bakterier så är det fråga om infektion.

Behandling

Bursit behandlas genom punktering av bursan, ibland med tilläggsinjicering av kortison.

Tömningen av vätskan är också i behandlande syfte. Symtomen minskar när trycket lättar och rörligheten blir bättre. För att dämpa inflammationen och minska produktionen av vätska kan kortison injiceras direkt i bursan, vilket ger en bättre effekt.

Bursiten läker ofta på en eller ett par veckor och det är en mycket liten risk att besvären blir kroniska.

Mer information

Bursit innebär att slemsäcken, bursan som sitter under och runt flera av kroppens stora leder, är inflammerad.

Bursans uppgift är att fungera som stötdämpare då den ligger mellan skelettdelar, muskler och hud och skiljer dessa åt. Inuti säcken finns en seg vätska som hjälper till att skydda ledens delar mot skav och tryck. Inflammation i bursan leder till ökad mängd vätska och därigenom uppstår svullnad.

Tillståndet hör till gruppen mjukdelsreumatiska sjukdomar.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!