Churg-Strauss syndrom - Reumatikerförbundet

Churg-Strauss syndrom

Allergisk granulomatos, Churg-Strauss syndrom eller eosinofil granulomatös vaskulit är en ovanlig sjukdom med astma och allergisk snuva som typiska symtom.

Vem drabbas

Sjukdomen drabbar både män och kvinnor, och kan debutera redan vid 20-30 års ålder.

Symtom

Detta är en ovanlig sjukdom som kännetecknas av astma och allergisk snuva.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs med blodprov som karakteristiskt visar ökat antal av så kallade eosinofila granulocyter, en form av vita blodkroppar som ökar framför allt vid allergier. Det finns även andra specifika blodprov på antikroppar som ökar chansen att ställa rätt diagnos.

Behandling

Churg-Strauss syndrom behandlas på samma sätt som sjukdomen polyarteritis nodosa, det vill säga med höga doser kortison i kombination med immunhämmande läkemedel.

Mer information

Churg-Strauss syndrom tillhör gruppen vaskuliter, och drabbar ofta hud och lungor.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Lär dig hur genom Reumatikerförbundets digitala kurs i egenvårdshantering.

Förbättra din hälsa själv med mätbara och realistiska mål! 

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng