Diskoid lupus, DLE

Diskoid lupus kan vara en del av systemisk lupus erythematosus, SLE, eller så kallade diskoida utslag. Det är skiv- eller ringformade, fjällande hudutslag som framför allt förekommer på områden som utsatts för sol.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!