Eosinofil fascit

Eosinofil fascit påminner om systemisk skleros (sklerodermi). Vid sjukdomen blir den hinna som omger muskeln inflammerad. Det är en ovanlig sjukdom som främst drabbar män. Symtomen är bland annat små hårda knottror på huden, samt att huden stelnar. Kortison kan lindra symtomen.

Vem drabbas

Män drabbas dubbelt så ofta som kvinnor. Sjukdomen är mycket ovanlig.

Symtom

Sjukdomen börjar med smärta, rodnad och ömhet på händer, underarmar, fötter och underben. Svullnaderna blir efter ett tag till hårda små knottror som känns på huden. Huden stelnar också och kan inte längre lyftas upp i veck. Ibland kan förändringarna sprida sig till överarmar och lår.

Många blir trötta, får låg feber och går ner i vikt.

Senskideinflammation (tenosynovit) och inflammation i leder (artrit) förekommer i armbågar, hand-, knä- och fotleder.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen eosinofil fascit fås genom att ta en muskelbiopsi, en utstansad bit av den hinna som omger muskeln analyseras. Om sjukdomens typiska förändringar ses så är diagnosen klar. Ett blodprov för att mäta mängden av olika inflammatoriska markörer, eosinofila granulocyter och immunglobuliner kan också tas.

Behandling

Oftast läker sjukdomen ut av sig själv inom något eller några år. När sjukdomen är som mest aktiv kan kortison ha en lindrande effekt på symtomen.

Mer information

Eosinofil fascit är ett sjukdomstillstånd som påminner om systemisk skleros (sklerodermi). Namnet kommer från ordet fascia som är den bindvävshinna som omsluter bland annat muskler och en del andra organ i kroppen. Fascit är inflammation av hinnan. Eosinofiler tillhör en undergrupp av vita blodkroppar, så kallade eosinofila granulocyter. Antalet eosinofiler ökar vid allergi och även vid eosinofil fascit, därav namnet.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!