Ledinflammation vid inflammatorisk tarmsjukdom

Personer med inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns sjukdom och ulcerös kolit utvecklar ofta artrit. Artriten drabbar oftast små leder och behandlas med kortison.

Vem drabbas

Personer med de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit kan, förutom sina symtom från tarmen, också få artrit.

Symtom

Artriten är asymmetrisk och drabbar ofta små leder, men ibland kan det också vara större leder som inflammeras. Cirka 5 % får inflammation i korsrygg och kotpelare.

Ledbesvären kan blossa upp i samband med hög sjukdomsaktivitet från tarmen och bli bättre om tarminflammationen behandlas. Ledbesvären kan också vara helt fristående från tarmsymtomen och även uppträda innan tarmsjukdomen upptäcks.

Behandling

Inflammationshämmande behandling med kortison är viktigast, men det finns även alternativ med immunhämmande läkemedel.

Mer information

Sjukdomen tillhör spondartriterna.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!