Mikroskopisk kolit

En grupp diarrésjukdomar samlas under namnet mikroskopisk kolit. De två vanligaste sjukdomarna är kollagen kolit och lymfocytär kolit.

Vem drabbas

Mikroskopisk kolit är ganska vanligt; i Sverige har 12-14/100 000 invånare sjukdomen. Mestadels är det äldre kvinnor som drabbas.

Symtom

Utmärkande är återkommande diarréer. Sjukdomen är inte en reumatisk sjukdom men associerad med exempelvis reumatoid artrit eftersom den genetiska bakgrunden är autoimmun. Dessutom kan ledbesvär uppstå och drabba flera leder.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen fås genom en biopsi av tjocktarmen, en mycket liten bit tas och analyseras i mikroskop. Kollagen kolit ger typiska förändringar som ses vid analysen.

Behandling

I första hand används kortison. Antiinflammatoriska läkemedel ska inte användas då de påverkar slemhinnan negativt och kan utlösa skov. Ytterst sällan tillgrips operation.

Det är gastroenterologen som ska sköta sjukdomen.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!