Palindrom reumatism

Palindrom reumatism ger plötsliga attacker av värk och svullnad i enstaka leder. Antiinflammatorisk behandling fungerar dåligt. Malariamedicin kan fungera i förebyggande syfte.

Symtom

Palindrom reumatism är plötsliga attacker av värk, rodnad, svullnad och ömhet i enstaka leder. Attackerna kan vara i allt från timmar till dagar för att sedan försvinna. Frekvensen kan variera från ett par gånger i veckan till någon gång per år.

Så här ställs diagnosen

Palindrom reumatism ger ofta kraftigt laboratoriesvar på inflammation, men kan vara svårfångad eftersom det inte går att förutsäga när attacken ska komma och ta prover då.

Behandling

Sjukdomen svarar ofta dåligt på antiinflammatorisk behandling, men det kan vara förebyggande att äta malariamedicin.

Mer information

För 20-40 % av de drabbade går attackerna inte över utan utvecklas till reumatoid artrit, ledgångsreumatism.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!