Polymyosit

Polymyosit är en inflammatorisk muskelsjukdom som framför allt ger gradvis värre muskelsvaghet i höft och skuldror.

Vem drabbas

Sjukdomen förekommer i alla åldrar. Två toppar kan däremot ses, en för barn mellan 10 och 15 år samt en för vuxna mellan 50 och 60 år. I vuxen ålder är sjukdomen något vanligare hos kvinnor än hos män, medan det omvända förhållandet gäller för barn.

Sjukdomen drabbar 1-2 personer per miljon invånare och år, och det bör poängteras att även om PM förekommer hos barn så är det mycket sällsynt.

Symtom

Sjukdomen börjar oftast med en muskelsvaghet som utvecklas långsamt under 3-6 månader. Hos barn och unga kan svagheten uppkomma snabbare. Det finns även en akut form som börjar plötsligt, ofta i anslutning till en virusinfektion.

Muskelsvagheten blir gradvis värre och drabbar framför allt skuldror och höfter. Det gör det svårt att resa sig, gå i trappor och ta ner föremål från hyllor. Gången blir klumpig. Smärtor från musklerna förekommer men är inte så vanligt.

Även andnings- och svalgmuskulaturen drabbas ofta med sväljningssvårigheter, hosta och andnöd. Det kan leda till lunginflammation.

Hjärtats muskulatur kan också inflammeras. Det kan leda till rubbningar av den normala rytmen och ibland måste pacemaker opereras in.

En tredjedel av personerna får ledsmärta och ledsvullnad. Det är ovanligt med skador på brosk eller ben.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs med hjälp av flera olika undersökningar:

  • Patienten har liksidig muskelsvaghet i typiskt drabbade muskler.
  • Blodet analyseras för tecken på sönderfall av muskler. Det finns även en autoantikropp som kan mätas.
  • Muskelbiopsi, en bit av muskeln stansas ut och analyseras med mikroskop.
  • Polymyosit ger ett särskilt mönster på EMG (elektromyogram) som mäter musklernas elektriska aktivitet.
  • Eventuell magnetkameraundersökning.

Behandling

Polymyosit behandlas med kortison, oftast i kombination med immunhämmande läkemedel. Även höga doser immunoglobuliner kan ha effekt. Behandlingen gör att 70 % förbättras även om de flesta inte blir helt återställda i sin muskelfunktion. Sjukgymnastik är en viktig del av behandlingen.

Läs mer

Diagnossidan om myosit

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!