Poststreptokockartrit

Poststreptokockartrit kan uppkomma som en följd av en streptokockinfektion. Tillståndet ger artrit i flera leder och behandlas med antiinflammatoriska läkemedel.

Vem drabbas

Poststreptokockartrit kan uppkomma efter en infektion med streptokockbakterier (som ger halsfluss).

Symtom

Tillståndet liknar reumatisk feber (se eget avsnitt) med artrit i flera leder men ger inte hjärtpåverkan och är inte heller en artrit som flyttar på sig från en dag till en annan. Ofta drabbas de stora lederna i kroppen.

Behandling

Behandlingen består framför allt av antiinflammatoriska läkemedel.

Mer information

Sjukdomen tillhör de infektionsutlösta artriterna.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!