Reumatisk feber

Reumatisk feber kan uppstå efter en halsinfektion med streptokocker. Symtom är feber och artrit i flera leder. Reumatisk feber är nu mycket ovanlig i Sverige eftersom bakterieinfektioner behandlas med antibiotika.

Vem drabbas

Reumatisk feber var förr en mycket vanlig barnsjukdom i Sverige. Tack vare antibiotikans inträde i svensk sjukvård är sjukdomen idag ovanlig.

Reumatisk feber beror på en infektion med streptokockbakterier som ger halsfluss.

Symtom

1-4 veckor efter genomgången halsinfektion återkommer hög feber. Samtidigt, eller när febern har gått över, drabbas flera leder i kroppen av artrit. Lederna svullnar upp, smärtar och känns stela. Ofta flyttar sig artriten mellan olika leder.

Även hjärtat kan inflammeras. Symtomen är nedsatt kondition och andnöd. I förlängningen kan detta leda till att en av hjärtats klaffar, vars uppgift är att se till att blodet rinner åt rätt håll inuti hjärtat, skadas. För vuxna kan denna klaffskada kräva operation.

Behandling

I först hand behandlas den underliggande streptokockinfektionen med antibiotika. För att lindra ledbesvären används antiinflammatoriska läkemedel.

Mer information

Reumatisk feber tillhör de infektionsutlösta artriterna.

I de flesta fall går ledbesvären tillbaka inom 2-4 veckor, men som nämnts ovan kan resttillstånd i form av hjärtklaffsskada kvarstå och kräva behandling.

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!