Reumatisk feber

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Just nu får vi många frågor om vaccin och covid-19. Vi ger inte medicinska råd i enskilda fall. Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Den information vi kan ge är allmän och du kan läsa dem här: Information om corona och vaccinationer.  Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt.

Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Vem drabbas

Reumatisk feber var förr en mycket vanlig barnsjukdom i Sverige. Tack vare antibiotikans inträde i svensk sjukvård är sjukdomen idag ovanlig.

Reumatisk feber beror på en infektion med streptokockbakterier som ger halsfluss.

Symtom

1-4 veckor efter genomgången halsinfektion återkommer hög feber. Samtidigt, eller när febern har gått över, drabbas flera leder i kroppen av artrit. Lederna svullnar upp, smärtar och känns stela. Ofta flyttar sig artriten mellan olika leder.

Även hjärtat kan inflammeras. Symtomen är nedsatt kondition och andnöd. I förlängningen kan detta leda till att en av hjärtats klaffar, vars uppgift är att se till att blodet rinner åt rätt håll inuti hjärtat, skadas. För vuxna kan denna klaffskada kräva operation.

Behandling

I först hand behandlas den underliggande streptokockinfektionen med antibiotika. För att lindra ledbesvären används antiinflammatoriska läkemedel.

Mer information

Reumatisk feber tillhör de infektionsutlösta artriterna.

I de flesta fall går ledbesvären tillbaka inom 2-4 veckor, men som nämnts ovan kan resttillstånd i form av hjärtklaffsskada kvarstå och kräva behandling.

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!

Omkring en miljon människor i Sverige har en reumatisk sjukdom. Om man funderar på hur många som lever med en reumatisk sjukdom i familjen som närstående och anhörig kan man ana att vi tillsammans är väldigt många människor.

Mammor, pappor, syskon, barn, och nära vänner. 

 

Det är ett viktigt perspektiv som tyvärr ofta blir lite osynligt.

 

Vi hoppas att du kan svara på en liten enkät om hur du upplever att du får  information och annat stöd.
Tack!

Har du en familjemedlem eller närstående som har en reumatisk sjukdom?