Reumatiska sjukdomar - en översikt - Reumatikerförbundet

Reumatiska sjukdomar – en översikt

Vad är reumatism?

De reumatiska sjukdomarna drabbar i huvudsak leder, muskler och skelett, men även kärl och livsviktiga organ kan angripas.

De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, det vill säga att en inflammation i kroppen driver sjukdomen, men det finns också reumatiska tillstånd där det inte går att upptäcka en inflammation. 

Tecken på inflammation är smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och nedsatt funktion. Flera av de reumatiska sjukdomarna är så kallade autoimmuna. Det betyder att  kroppens immunförsvar angriper sig själv. Varför detta sker finns det ännu ingen bra förklaring till.

Det finns 4 huvudgrupper av reumatiska sjukdomar

Illustration Annika Röhl. 

Det reumatiska trädet

För att sätta varje sjukdom i ett sammanhang går det att jämföra de reumatiska sjukdomarna med ett träd. Ursprunget till sjukdomarna är till stora delar okänt, men vartefter forskningen går framåt blir fler och fler troliga orsaker synliga som delkomponenter.

Roten

I rotsystemet finns övergripande frågor om hur immunsystemet och nervsystemet är inblandade tillsammans med gener, könshormoner, ämnesomsättning och säkert mycket mer. Fler och fler gener identifieras, de olika cellernas roll kartläggs, forskarna tränger djupare och djupare in kroppens minsta delar.

Molnen

Runt omkring oss finns omgivnings- och livsstilsfaktorer, molnen. De spelar sina roller, en del går att påverka andra inte.

Grenarna

I trädets krona finns flera olika tjocka grenar som symboliserar olika sjukdomsgrupper där likheterna mellan de olika diagnoserna är större än med de övriga. Det finns ett 80-tal olika reumatiska diagnoser och blandformer mellan dem. Därför delar grenarna sig och ger exempel på sjukdomar som tillhör varje grupp. I grenverket skymtar mindre grenar som symboliserar sjukdomar som har något speciellt gemensamt drag, och nästa gång grenen delar sig har ytterligare kännetecken identifierats som länkar sjukdomar och därmed människor till varandra.

Bladen

Längst ut finns blad, symbolen för att var person har sin egen unika sjukdom och sin upplevelse av den. Här ligger hoppet och målet med behandling, att en dag ska varje person kunna få den behandling som är skräddarsydd för att bota just den. Här finns också förhoppningen att alla ska ha rätt till sin erfarenhet av den egna sjukdomen.

Det reumatiska trädet finns även att ladda ner i högupplöst format. Se bifogad pdf. 

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Vi rekommenderar dig att läsa uppdaterad information om vad som gäller just nu på:

Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten

 

För dig som lever med en reumatisk sjukdom har Svensk Reumatologisk Förening de senaste riktlinjerna som du kan läsa här: SRF:s rekommendationer. (5 april, PDF)


Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng