Tendinit

Tendinit innebär inflammation i en sena. Senan är öm och kan smärta rejält vid rörelse. Tillståndet behandlas genom vila och sjukgymnastik. Vid behov används antiinflammatoriska läkemedel och kortisoninjektioner.

Vem drabbas

Tendinit är vanligare vid reumatiska tillstånd såsom reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och spondartriter.

Inflammationen beror då inte på överansträngning utan är en del av den reumatiska inflammationen.

Symtom

Den inflammerade senan är öm vid beröring och kan smärta rejält när den muskel som senan sitter fast i aktiveras.

Behandling

I första hand ska rörelser som gör ont undvikas. Samtidigt är det viktigt att upprätthålla rörlighet och smidighet i muskeln. Det kan behövas övningar från sjukgymnast för att träna de drabbade områdena på rätt sätt.

Antiinflammatoriska läkemedel och injektioner med kortison runt omkring senan är andra alternativ som används vid behov. Upprepade kortisoninjektioner kan försvaga senan och därför bör sådana ges med försiktighet.

Mer information

Tendinit hör till de mjukdelsreumatiska sjukdomarna.

Tendinit är för det mesta ett godartat tillstånd som läker av sig självt på några veckor. I vissa fall kan den återkomma. Detta gäller särskilt om det finns någon annan reumatisk sjukdom i grunden.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!