Tenosynovit, tendovaginit

Tenosynovit, senskideinflammation, uppkommer på grund av överansträngning eller i samband med andra reumatiska sjukdomar. Tillståndet ger svullnad, smärta vid rörelser och ömhet vid tryck. Behandlingen består vanligen av avlastning och antiinflammatoriska läkemedel.

Vem drabbas

Tenosynovit, senskideinflammation, beror i första hand på överansträngning. Tillståndet förekommer också i samband med vissa reumatiska sjukdomar såsom reumatoid artrit, spondartriter och SLE (systemisk lupus erythematosus) samt även vid andra sjukdomar som diabetes eller hypothyreos (underfunktion i sköldkörteln).

Symtom

Tenosynovit ger svullnad, smärta vid rörelse och ömhet vid tryck. Om inflammationen blir långdragen kan det bildas en förtjockning eller knuta på senan. Detta kan ytterligare försämra rörligheten.

Behandling

Som behandling kan en kortare tids avlastning av den inflammerade senskidan tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel vara tillräcklig. Injektion med kortison in i senskidan ger ofta en snabb och varaktig effekt.

Om tenosynoviten uppkommer som ett delfenomen vid en annan reumatisk sjukdom krävs ofta upprepade behandlingar. I vissa fall krävs en operation vid vilken senskidan delas eller tas bort.

Mer information

Senor som styr fingrarnas böjning och sträckning kommer från muskler som sitter på underarmen. På samma sätt böjs och sträcks tårna via senor från muskler på underbenet. Senorna löper genom så kallade senskidor i handled och handflata och i fötterna runt fotleden. Runt senskidorna finns en hinna som kan bli inflammerad. Tillståndet kallas tenosynovit eller tendovaginit och tillhör de mjukdelsreumatiska sjukdomarna.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!