Undifferentiated connective tissue disease (UCTD)

Diagnosen UCTD (undifferentiated tissue disease) ställs när det finns tecken på inflammatorisk bindvävsjukdom och positiv ANA (autoantikroppar). Behandlingen beror på vilket organ som är drabbat.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom att det finns tecken på inflammatorisk bindvävsjukdom tillsammans med positiv ANA.

Behandling

Behandlingen beror på vilket organ som är drabbat.

Mer information

Diagnosen betyder ”oklassificerbar reumatisk systemsjukdom” och användes till en början som samlingsnamn för symtom som inte uppfyllde kriterierna för någon annan systemsjukdom. Utvecklingen av symtomen fick med tiden visa vilken vedertagen sjukdom personen var drabbad av. En del utvecklades exempelvis till systemisk lupus erythematosus (SLE) och andra till reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism). Med tiden visade det sig att en stor andel av personerna aldrig uppfyllde kriterierna för någon specifik sjukdom, vilket ledde till att diagnosen kvarstod.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!