Urtikariell vaskulit

Urtikariell vaskulit ger kliande hudutslag som finns kvar upp till fyra dagar. Andra vanliga symtom är feber, led- och muskelvärk. Specifika blodprover samt hudbiopsier används för att ställa diagnosen. Tillståndet behandlas främst med kortison.

Symtom

Det symtom som gett namn till sjukdomen är rodnande, kliande upphöjningar i huden, urtikaria. Till skillnad från urtikaria som man kan ha av andra orsaker finns hudutslagen kvar längre tid vid denna sjukdom, upp till fyra dagar. Urtikariell vaskulit kan i sällsynta fall vara en del av sjukdomsbilden vid SLE. Andra symtom utöver hudutslag kan vara lättare feber, ledvärk och muskelvärk. Även njurar och lungor kan drabbas.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs med hjälp av specifika blodprover samt biopsi (litet vävnadsprov) av huden.

Behandling

Behandlingen består främst av kortison.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!