Hem » diagnoser » Wegeners granulomatos

Wegeners granulomatos

Vem drabbas

Sjukdomen drabbar något fler män än kvinnor. Troligtvis är sjukdomen till viss del ärftlig. Ungefär 90 personer drabbas varje år i Sverige.

Symtom

Det är vanligt att GPA börjar som en långdragen förkylning, infektion, i övre luftvägarna (näsa, mun, svalg), med snuva och bihåleinflammation. Infektionen övergår sedan till en inflammation som inte ger med sig trots behandling med antibiotika. De upprepade påfrestningarna i näsan kan leda till att näsans mittvägg förstörs.

Led- och muskelbesvär samt inflammation i njurarna är andra vanliga symtom. Ögoninflammationer och hudförändringar i form av sår, blåmärken och röda utslag är också vanligt.

Så här ställs diagnosen

För att påvisa sjukdomen mäts olika markörer i blodet som är typiska för sjukdomen, men som inte finns där i normala fall.

Över 90 % av alla personer med sjukdomen har så kallade autoantikroppar mot ett kroppseget ämne kallat c-ANCA. Även antikroppen PR3 är speciell för sjukdomen. Om dessa autoantikroppar hittas hos personer med typiska symtom, så är diagnosen oftast klar.

Även biopsier (små vävnadsprover) av drabbade områden som hud, nässlemhinna eller njurar kan styrka diagnosen.

Skiktröntgen av buk och bröstkorg kan också vara en del av utredningen.

Behandling

Antireumatiska läkemedel används med stor framgång för att behandla GPA. I svåra fall kan behandling med immunglobuliner eller ett blodbyte ge bra effekt. Även en viss typ av antibiotika används ibland som behandling mot sjukdomen.

Mer information

Wegeners granulomatos har bytt namn till Granulomatös polyangit med förkortningen (GPA). Detta är en vaskulitsjukdom som dessutom ger symtom från luftvägarna och njurarna.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Just nu får vi många frågor om vaccin och covid-19. Vi ger inte medicinska råd i enskilda fall. Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Den information vi kan ge är allmän och du kan läsa dem här: Information om corona och vaccinationer.  Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se