Allergisk granulomatos, Churg-Strauss syndrom eller eosinofil granulomatös vaskulit är en ovanlig sjukdom med astma och allergisk snuva som typiska symtom.

Vem drabbas

Sjukdomen drabbar både män och kvinnor, och kan debutera redan vid 20-30 års ålder.

Symtom

Detta är en ovanlig sjukdom som kännetecknas av astma och allergisk snuva.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs med blodprov som karakteristiskt visar ökat antal av så kallade eosinofila granulocyter, en form av vita blodkroppar som ökar framför allt vid allergier. Det finns även andra specifika blodprov på antikroppar som ökar chansen att ställa rätt diagnos.

Behandling

Churg-Strauss syndrom behandlas på samma sätt som sjukdomen polyarteritis nodosa, det vill säga med höga doser kortison i kombination med immunhämmande läkemedel.

Mer information

Churg-Strauss syndrom tillhör gruppen vaskuliter, och drabbar ofta hud och lungor.