En av fem medlemmar har dålig munhälsa - Reumatikerförbundet

En av fem medlemmar har dålig munhälsa

Hos tandläkaren

Tänk dig att inte ha råd att gå till tandläkaren? Sådan är vardagen för nästan 20 procent av förbundets medlemmar som avstår regelbundna tandläkarbesök av ekonomiska skäl och 7 procent har ingen kontakt med tandvården alls – det visar preliminära resultat från en färsk undersökning. Nu intensifierar förbundet sitt opinionsarbete för en mer jämlik tandvård.

– De tandvårdsbidrag som finns räcker inte, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Dålig munhälsa är ett återkommande problem för många reumatiker, särskilt för personer med RA och Sjögrens syndrom. Muntorrhet, immunsupprimerande medicinering, nedsatt funktion i händer eller svårt att öppna munnen ordentligt kan vara hinder för dessa grupper att behålla en god munhälsa. Det förklarar Ulla Moberg Sköld, tandläkare och docent i cariologi vid Sahlgrenska akademin.

– Personer med RA och Sjögrens syndrom har fler utdragna tänder på grund av karies jämfört med de som inte har dessa sjukdomar. De går inte lika ofta till tandvården, men har ändå större kostnader.

Ulla Moberg Sköld

Ulla Moberg Sköld har själv en aggressiv RA sedan 48 år tillbaka och vet betydelsen av god munhälsa. Hon vill se en bättre samverkan mellan reumatologivård och tandvård.

– Det är naturligt för en reumatologläkare att remittera sin patient vidare till ortopedi, handkirurgi, sjukgymnastik och arbetsterapi men det är inte lika vanligt att skicka en remiss till tandvården. Då kan tandvården göra en riskbedömning och lägga upp en plan för patientens munhälsa.

Ulla Moberg Sköld

Hon tycker att man som patient ska be om en remiss till tandvården.

– Reumatologen kan också skriva ut fluoridlösning och högfluoridtandkräm, inspektera patientens mun och ta reda på om gapförmågan är nedsatt. Det är viktigt att inkludera munnen i resten av kroppen, säger Ulla Moberg Sköld.

Reumatikerförbundet bekräftar bilden av vikten av god tandvård för reumatiker. Under sommaren har förbundet genomfört en större enkät bland medlemmarna om tandvård.

Enligt preliminära resultat anser 57 procent att de har bra tandhälsa, men 20 procent svarar att de har en ganska dålig eller sämre tandhälsa. 80 procent uppger att de besöker tandvården minst en gång om året, medan 7 procent inte har någon kontakt med tandvården alls.

  • Vidare framgår att runt 20 procent, framför allt av ekonomiska skäl, avstår från att gå på regelbundna undersökningar.
  • 26 procent har inte besökt tandvården under de senaste fem åren och 14 procent har avstått från rekommenderade behandlingar de senaste fem åren.
  • En högre andel av kvinnorna som svarat på enkäten har inkomster under 25 000 kronor i månaden och fler upplever tandvårdskostnaden som ett problem.

– Tröskeln till att gå till tandläkaren ska inte vara för hög, men det är den tyvärr idag.

Lotta Håkansson

Förbundet planerar att bedriva opinion gällande tandvården nu under hösten. De kommer också att ge ett remissvar till regeringens utredning om tandvård ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa.” Svaret ska lämnas in senast 1 september 2021 (se nedan för att läsa remissvaret).

– Vi kommer att säga att vi är positiva till förslaget om att en undersökning hos tandvården ska kosta 200 kronor per besökstillfälle. Vi är också positiva till att Försäkringskassan föreslås göra bedömningar kring tandvården, vilket skulle öka jämlikheten gällande tandvård i landet, säger Lotta Håkansson.

Bra munhälsa vid RA och Sjögrens

  • Gå på dina undersökningar hos tandvården. Men den dagliga tandskötseln har störst betydelse.
  • Småät inte. Dra ner på sockret, drick och ät inte saker som ligger kvar på tänderna.
  • Borsta tänderna med mild fluoridtandkräm morgon och kväll. Använd 2 cm tandkräm, borsta i 2 minuter och skölj inte med vatten. Skölj efteråt med 0,2% natriumfluoridlösning. Eltandborste tar bort mer bakterier och belastar hand och fingrar mindre. Gör rent mellan tänderna och använd gärna greppförstorare.

Om undersökningen (uppdaterat 7 april 2022)

  • Enkäten mejlades till 8 000 personer. Svarsfrekvens ligger på 13 procent, 957 personer har totalt svarat.
  • 64 procent säger sig ha mycket, rätt eller ganska bra tandhälsa, 19 procent ganska dålig eller sämre tandhälsa.
  • 86 procent kallas regelbundet medan 7 procent bara går vid akuta besvär, och 7 procent har ingen kontakt alls med tandvården.
Ur enkäten fråga 5: Vanligast är att muntorrhet, ilningar och karies förekommer.

Grundtext: Carin Fock
Foto: Johnérs fotobyrå
Ur: Reumatikervärlden 4/2021

Remissen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, SOU 2021:8.

Reumatikerförbundet ställer sig bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar på utredningen. Förbundet vill dock göra tillägget, att inom de ekonomiska ramar som givits för utredarens förslag, stöder förbundet förslaget om att sänka åldern för de som omfattas av den organiserade barn- och ungdomstandvården, från att idag gälla till 23 års ålder, till att gälla till 19 års ålder. Reumatikerförbundets grundläggande hållning är att tandvården bör ingå i den vanliga hälso- och sjukvården och omfattas av högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvården.
Ladda ner hela remissen här: Reumatikerförbundets svar på utredningen När behovet får styra, ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng