En hjälpande hand till Serbien - Reumatikerförbundet

En hjälpande hand till Serbien

Reumatikerförbundet utbildar och tränar sedan många år RA-instruktörer som har till uppgift att i sin tur utbilda vårdpersonal. Under 2019 utbildade vi sex nya RA-instruktörer i Serbien.

Men vad gör en RA-instruktör?

RA-instruktörer är specialutbildade patienter med egen erfarenhet som tränar vårdpersonal och studenter. Alla RA-instruktörer har tränats i ledundersökningsteknik och är examinerade och för att det ska vara en jämn och hög nivå på kunskapen så får alla genomgå en förnyad examinering ungefär vart femte år.

Som RA-instruktör handlar det om att utbilda vårdpersonal och för exempelvis läkarstudenter på universitetssjukhusen. Förhoppningen är att det ska leda till tidigare upptäckter av reumatoid artrit (RA), men även artros och ankyloserande spondylit (AS). Förutom att viktig kunskap sprids, bidrar RA-instruktörerna också till att öka förståelsen för hur det är att leva med diagnoserna.

Att ha kunskap och insikter med sig ut i praktiken som läkare skapar bättre mottagande i vården för den som söker för ledvärk och besvär. Det är viktigt att kunna känna igen svullna och ömma leder och andra tecken på inflammation.

”Det handlar inte bara om lära sig känna på leder, det handlar om så mycket mer, som att lyfta våra erfarenheter om hur det är att leva med reumatisk sjukdom. Det stärker oss alla.”

Maria Nylander, RA-instruktör

Nyexaminerade RA-instruktörer i Serbien

Under 2019 fick Reumatikerförbundet i uppdrag, med stöd av ett kunskapsutbytesprogram inom Eular, att genomföra en utbildning för RA-instruktörer i Serbien. I slutet av januari stärktes den serbiska reumatikervården med sex examinerade RA-instruktörer. I detta skede har instruktörerna fått utbildning och träning i ledundersökning av hand/handleder. I ett senare skede kan det bli aktuellt med en kompletterande utbildning för fot/fotleder.

Förhoppningen är att den serbiska reumatikervården ska förbättras. Vården har länge varit eftersatt när det gäller dessa frågor och inte minst när det gäller patientperspektivet. Det finns ett stort behov av träning och utbildning, och här kommer RA-instruktörerna få göra en viktig insats genom att påbörja arbetet mot en förbättrad vård.

Maria Nylander en av utbildarna hoppas att de får stöd av varandra, speciellt viktigt med tanke på att det kan vara tufft och krävande att ta plats som patient i Serbien.

Vi är glada att kunna ha gett en hjälpande hand – vår kunskap delar vi gärna på!

Maria Nylander, RA-instruktör

Vill du veta mer om vad RA-instruktörerna gör? Är du kanske intresserad av att bli en?
Kontakta Helén Bäckafall, epost: [email protected]

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng